Ope oppii...

Perusopetuksen ala- ja yläkoulun henkilöstölle suunnattu Ope oppii... -täydennyskoulutus, joka koostuu kolmesta itsenäisestä 2 op laajuisesta osiosta. Osa koulutusiltapäivistä on yhteisiä kaikille osallistujille ja osan sisältö on räätälöity erikseen ala- ja yläkoulun osallistujien tarpeita ajatellen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien tietoisuutta oppimista ja motivaatiota tukevista asioita, kolmiportaisesta tuesta, oppilaiden yksilöllisistä tuen tarpeista, omista toimintatavoista opetustilanteissa sekä tukea henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia kouluarjessa. Koulutuksen avulla tuetaan myös oppilaan yksilöllisen oppimispolun jatkumista yhtenäisesti alakoulusta yläkouluun.

 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujille maksutonta!

Koulutus sisältää: verkossa toteutettavia etäkoulutusiltapäiviä ja kollegiaalista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä

 

Ope oppii... -koulutuksen erillisten OSIEN I-III sisällöt ja ilmoittautuminen:

OSA I: Oppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja (2 op)

1. Motivointi, näin motivoit oppimaan (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
ke 31.8.2022 klo 12-16, kouluttaja: Kati Vasalampi

2.1 Toiminnallinen oppiminen (kohderyhmä: alakoulu)
ti 20.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Tiina Perämäki

2.2 Ketterä oppiminen (kohderyhmä: yläkoulu)
ke 21.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Hannu Moilanen

3. Näin aivot oppivat (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
to 29.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Hannu Moilanen

4.1 Eriyttäminen ja struktuuri (kohderyhmä: alakoulu)
11/2022 klo 12-16, kouluttaja: Kaisa Hurting

4.2 Eriyttäminen ja struktuuri (kohderyhmä: yläkoulu)
10/2022 klo 12-16, kouluttaja: Kaisa Hurting

5.1 Laaja-alainen oppiminen (kohderyhmä: alakoulu)
ti 22.11.2022 klo 12-16, kouluttaja: Juho Norrena

5.2 Laaja-alainen oppiminen (kohderyhmä: yläkoulu)
to 24.11.2022 klo 12-16, kouluttaja: Juho Norrena

6. Opetuksen tulevaisuus (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
pe 9.12.2022 klo 12-16, kouluttaja: Raija Kattilakoski

Ilmoittaudu OSAAN I 15.8.2022 mennessä TÄSTÄ  (osallistujamäärä rajoitettu).


OSA II: Opetustyön haasteiden kohtaamisen keinoja (2 op)

1. Käyttäytyminen ja vuorovaikutus (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
12/2022 klo 12-16, kouluttaja: Maria Laiho

2. Tunnetaidot (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
to 12.1.2023 klo 12-16, kouluttaja: Piia Nurhonen

3.1 Kolmiportainen tuki käytännössä (kohderyhmä:alakoulu)
kouluttaja: Ville Palkeinen

3.2 olmiportainen tuki käytännössä (kohderyhmä: yläkoulu)
erilliset koulutukset, kouluttaja: Ville Palkeinen

4. Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu) 
ma 6.2.2023 klo 12-16, kouluttaja: Ville Palkeinen

5. Kouluun kiinnittyminen ja koulukäymättömyys (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
pe 17.2.2023, kouluttajat: Jenni Pelkonen ja Tuomo Virtanen

6. Opetustyön arvot, rajat ja työn merkitykselisyys (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu) 
ma 13.3.2023, kouluttaja: Juho Norrena

Ilmoittaudu OSAAN II 15.8.2022 mennessä TÄSTÄ  (osallistujamäärä rajoitettu).

 

OSA III: Oppilaan tuentarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen (2 op)

1. Psyykkiset haasteet (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu)
ke 29.3.2023 klo 12-16, kouluttaja: Tuija Leppä

2. Neuropsykiatriset haasteet (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu) 
ti 11.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Anita Puustjärvi)

3.1 Kielelliset oppimisvaikeudet (kohderyhmä: alakoulu)
ma 24.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Hannele Merikoski

3.2 Oppimisvaikeudet osana aineen opettajan työtä (kohderyhmä: yläkoulu)
ti 25.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Hannele Merikoski

4.1 Matemaattiset oppimisvaikeudet (kohderyhmä: alakoulu) 
5/2023 klo 12-16, kouluttaja:

4.2  Oppimisvaikeudet osana aineen opettajan työtä (kohderyhmä: yläkoulu)
5/2023 klo 12-16, kouluttaja:

5. Hahmottaminen, tarkkaavuuden toiminnanohjauksen pulmat (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu) 
5/2023 klo 12-16, kouluttajat: Marja Lounaskorpi ja Sanna Vallenius

6. Perheen tarina, kokemusasiantuntijoiden näkökulma tuentarpeeseen (kohderyhmä: ala- ja yläkoulu) 
ti 23.5.2023, kouluttajat: Sari ja Joakim von Zansen

Ilmoittaudu OSAAN III 15.8.2022 mennessä TÄSTÄ  (osallistujamäärä rajoitettu).


Muutokset mahdollisia.

 

Tiedustelut

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422

 

Kuva: Paul Stachowiak, Pixabay