Ope oppii...

Perusopetuksen ala- ja yläkoulun henkilöstölle suunnattu Ope oppii... -täydennyskoulutus, joka koostuu kolmesta itsenäisestä 2 op laajuisesta koulutuksesta:

Koulutus 1/3: Ope oppii oppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja
Koulutus 2/3: Ope oppii opetustyön haasteiden kohtaamisen keinoja
Koulutus 3/3: Ope oppii tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja

Koulutusten tavoitteena on lisätä opettajien tietoisuutta oppimista ja motivaatiota tukevista asioita, oppilaiden tuen tarpeesta ja tuesta, omista toimintatavoista opetustilanteissa sekä tukea henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia kouluarjessa.

Koulutuksen avulla tuetaan myös oppilaan yksilöllisen oppimispolun jatkumista yhtenäisesti alakoulusta yläkouluun. Osa koulutusiltapäivistä on yhteisiä kaikille osallistujille ja osan sisältö on räätälöity erikseen ala-/yläkoulun osallistujien tarpeita ajatellen.

Koulutukset ovat erillisiä kokonaisuuksia, joten osallistuja voi halutessaan osallistua yhteen tai useampaan koulutukseen.

Koulutukset rahoittaa Opetushallitus.

Koulutuksiin osallistuminen on osallistujille maksutonta!

 

Ope oppii kokonaisuuden erillisten koulutusten sisällöt ja ilmoittautuminen:

Ope oppii oppimisen, opettamisen ja opiskelutaitojen tukemisen keinoja

(koulutus 1/3, 2 op, ei edellyttä toisiin koulutuksiin osallistumista)

 

Kaipaatko lisää tietoa ideoita oppilaiden motivoimiseen ja oppimisen tukemiseen ala-/yläkoulussa tai esiopetuksessa? Koulutus tarjoaa kattavan kokonaisuuden innostavan ja OPS:n mukaisen opetustyön toteuttamiseksi oppilaiden erilaisuus huomioiden.

Koulutus sisältää: webinaareja ja kollegiaalista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä

Alakoulun ja esiopetuksen webinaarit:

1. Motivointi, näin motivoit oppimaan ke 31.8.2022 klo 12-16, kouluttaja: Kati Vasalampi

2. Toiminnallinen oppiminen ti 20.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Tiina Perämäki

3. Näin aivot oppivat to 29.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Hannu Moilanen

4. Eriyttäminen ja struktuuri ti 15.11.2022 klo 12-16, kouluttaja: Kaisa Hurtig

5. Laaja-alainen oppiminen ti 22.11.2022 klo 12-16, kouluttaja: Juho Norrena

6. Opetuksen tulevaisuus pe 9.12.2022 klo 12-16, kouluttaja: Raija Kattilakoski

 

Yläkoulun webinaarit:

1. Motivointi, näin motivoit oppimaan ke 31.8.2022 klo 12-16, kouluttaja: Kati Vasalampi

2. Ketterä oppiminen ke 21.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Hannu Moilanen

3. Näin aivot oppivat to 29.9.2022 klo 12-16, kouluttaja: Hannu Moilanen

4. Eriyttäminen ja struktuuri ma 31.10.2022 klo 12-16, kouluttaja: Kaisa Hurtig

5. Laaja-alainen oppiminen to 24.11.2022 klo 12-16, kouluttaja: Juho Norrena

6. Opetuksen tulevaisuus pe 9.12.2022 klo 12-16, kouluttaja: Raija Kattilakoski

 

Ilmoittaudu koulutukseen 1/3 28.8.2022 mennessä TÄSTÄ  (osallistujamäärä rajoitettu).

 

Ope oppii opetustyön haasteiden kohtaamisen keinoja

(koulutus 2/3, 2 op, ei edellyttä toisiin koulutuksiin osallistumista)

 

Pohdituttavatko sinua vuorovaikutuksen ja koulupäivien sujuvuus ala-/yläkoulussa? Koulutuksessa perehdytään oppimista tukevan vuorovaikutuksen rakentamiseen, kolmiportaisen tuen järjestämiseen, aggressiivisien käyttäytymisen kohtaamisen ja kouluun kiinnittymiseen liittyviä asioita osana koulutyötä sekä pohditaan opettajan oman työn rajaamiseen ja merkityksellisyyteen vaikuttavia asioita.

Koulutus sisältää: webinaareja ja kollegiaalista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä

Alakoulun webinaarit:

1. Käyttäytyminen ja vuorovaikutus ke 14.12.2022 klo 12-16, kouluttaja: Maria Laiho

2. Tunnetaidot  to 12.1.2023 klo 12-16, kouluttaja: Piia Nurhonen

3. Kolmiportainen tuki käytännössä ma 23.1.2023 klo 12-16, kouluttaja: Ville Palkeinen

4. Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen ma 6.2.2023 klo 12-16, kouluttaja: Ville Palkeinen

5. Kouluun kiinnittyminen ja koulukäymättömyys pe 17.2.2023, kouluttajat: Jenni Pelkonen ja Tuomo Virtanen

6. Opetustyön arvot, rajat ja työn merkitykselisyys ma 13.3.2023, kouluttaja: Juho Norrena

 

Yläkoulun webinaarit:

1. Käyttäytyminen ja vuorovaikutus ke 14.12.2022 klo 12-16, kouluttaja: Maria Laiho

2. Tunnetaidot to 12.1.2023 klo 12-16, kouluttaja: Piia Nurhonen

3. Kolmiportainen tuki käytännössä to 26.1.2023 klo 12-16, kouluttaja: Ville Palkeinen

4. Häiriö- ja aggressiivinen käyttäytyminen ma 6.2.2023 klo 12-16, kouluttaja: Ville Palkeinen

5. Kouluun kiinnittyminen ja koulukäymättömyys pe 17.2.2023, kouluttajat: Jenni Pelkonen ja Tuomo Virtanen

6. Opetustyön arvot, rajat ja työn merkitykselisyys  ma 13.3.2023, kouluttaja: Juho Norrena

 

Ilmoittaudu koulutukseen 2/3 14.11.2022 mennessä TÄSTÄ  (osallistujamäärä rajoitettu).

Ope oppii tuen tarpeen tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen keinoja

(koulutus 3/3, 2 op, ei edellyttä toisiin koulutuksiin osallistumista)

 

Kaipaatko lisää tietoa oppimisvaikeuksista, niihin liittyvistä haasteista ja oppimisen tukemisesta ala-/yläkoulussa? Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti erilaisiin tuen tarpeisiin ja tarpeisiin vastaamisen keinoihin hyvinvointia unohtamatta.

Koulutus sisältää: webinaareja ja kollegiaalista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä

Alakoulun webinaarit:

1. Mielenterveyden tukeminen ke 29.3.2023 klo 12-16, kouluttaja: Tuija Leppä

2. Neuropsykiatriset haasteet ti 11.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Anita Puustjärvi

3. Kielelliset oppimisvaikeudet ma 24.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Hannele Merikoski

4. Matemaattiset oppimisvaikeudet ke 3.5.2023 klo 12-16, kouluttaja: Tiina Heikkinen

5. Hahmottaminen, tarkkaavuuden toiminnanohjauksen pulmat ma 15.5.2023 klo 12-16, kouluttajat: Satu Peitso ja Maria Lounaskorpi

6. Perheen tarina, kokemusasiantuntijoiden näkökulma tuentarpeeseen ti 23.5.2023, kouluttajat: Sari ja Joakim von Zansen

 

Yläkoulun webinaarit:

1. Mielenterveyden tukeminen ke 29.3.2023 klo 12-16, kouluttaja: Tuija Leppä

2. Neuropsykiatriset haasteet ti 11.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Anita Puustjärvi

3. Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä, erityisesti kielelliset haasteet
ti 25.4.2023 klo 12-16, kouluttaja: Hannele Merikoski

4. Oppimisvaikeudet osana aineenopettajan työtä to 4.5.2023 klo 12-16, kouluttaja: Sari Granroth-Nalkki

5. Hahmottaminen, tarkkaavuuden toiminnanohjauksen pulmat ma 15.5.2023 klo 12-16, kouluttajat: Satu Peitso ja Maria Lounaskorpi

6. Perheen tarina, kokemusasiantuntijoiden näkökulma tuentarpeeseen
ti 23.5.2023, kouluttajat: Sari ja Joakim von Zansen

 

Ilmoittaudu koulutukseen 3/3 6.3.2023 mennessä TÄSTÄ  (osallistujamäärä rajoitettu).


Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, pe-rimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.

 

Tiedustelut:

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422

 

Koulutukset  on esitelty myös Oulun yliopiston JOY sivustolla.