Pienten pedagogiikka parrasvaloihin

Hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön pienten pedagogiikan osaamisen kehittymistä sekä tarjotaan työkaluja pienten lasten kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Laadukkaalla pienten pedagogiikan avulla lapsi saa hyvät eväät elämäänsä ja tuen kasvuun ja oppimiseen turvallisessa ympäristössä.

 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 
Koulutukseen osallistuminen on osallistujille maksutonta! 


8 op laajuinen kokonaisuus toteutetaan ajalla 9/2022-5/2023 sisältää verkossa toteutettavia etäkoulutuspäiviä, vertaiskeskusteluja verkkoympäristössä ja teematehtäviä, joista koostuu koko koulutuksen läpileikkaava tehtävä "Mistä on tehty pienten arki? Tunnista pienten pedagogiikan onnistumiset lapsiryhmänne arjessa." 

 

Koulutuksen sisällöt:

Pienten pedagogiikan perusteet to 15.9.2022 klo 9-15
Kouluttajat: Piia Roos ja Liisa Ahonen

 • Arjen perusta - perushoito ja kokopäiväpedagogiikka
 • Perustarpeet: ravinto, lepo, kiintymyssuhteet, osallisuus
 • Varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja perheiden kohtaaminen


Tunnelmia ja tunteita

 Kouluttaja: Taina Sainio 11.10.2022 klo 9-15

 • Lasten tunne - ja itsesäätelytaitojen kehittyminen
 • Itsesäätely- ja rauhoittumistaidot, stressi, aivot ja oppiminen

 

Kouluttaja: Sivi Harkoma 4.11.2022 klo 9-15

 • Lämmin vuorovaikutustapa tietoisena valintana
 • Pienet vuorovaikutuksessa


Kieli kehittyy 1/2023 (kaksi pulikasta koulutuspäivää)
Kouluttajat: Anna Anttonen ja Kati Inkala

 • Alle 3-vuotiaiden kielen kehitys, eri vaiheiden tukeminen
 • Sadut, lorut ja riimin kielen kehittäjinä


Leikin lumoissa 2/2023 (kaksi erillistä koulutuspäivää)
Kouluttaja: Kirsi Järvinen

 • Leikki ja oppiminen alle 3-vuotiailla
 • Aikuisen rooli leikissä
 • Leikin tukeminen ja rikastaminen
 • Leikin kulttuurinen ja pedagoginen kehittäminen


Motorista menoa
Kouluttajat:
    Suvi Lukkarinen 4/2023

                       Johanna Pekkanen  4/2023

 • Pienten motoriset taidot ja niiden oppimiseen vaikuttavat tekijät
 • Motoriset taidot osallisuutta, osallistamista ja elämänlaatua vahvistavana tekijänä


Päätösseminaari 16.5.2023 klo 9-15
Kouluttajat: Piia Roos ja Liisa Ahonen

 • Koulutuksessa opittua: Mistä onkaan tehty pienten arki?
 • Osallistujat esittelevät omat koulutuksen läpileikkaavat tehtävänsä: "Mistä on tehty pienten arki? Pienten pedagogiikan onnistumiset oman lapsiryhmän arjessa." Muutokset mahdollisia!
 

Muutokset vielä mahdollisia.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 15.8.2022 mennessä TÄSTÄ. (Osallistujamäärä rajoitettu.)

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.

 

Tiedustelut:

Annastiina Vanhala
annastiina.vanhala@oulu.fi
p. 050 4329731


Kuva: Pixabay