Hankesuunnittelun tuki ja konsultointi

Tarjoamme organisaatiolle tukea hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hankeyhteistyö voi sisältää esimerkiksi ideasparrausta, hankehakemusten kirjoittamista, rahoitusmuotojen kartoitusta ja rahoituksen hakemista.  Hyödynnämme hanketyöskentelyssä, kuten muissakin palveluissamme, laajoja yhteistyöverkostojamme.

 

Hankkeen hallinnointi- ja koordinointipalvelut

Tarjoamme myös organisaatioiden, kuntien ja muiden toimijoiden hankkeiden hallinnointi- ja koordinointipalvelua. Suunnittelemme hankkeiden toteutuksia yhdessä asiakkaan kanssa, hoidamme toteutukseen liittyvät järjestelyt ja hallinnoimme hankkeen toteutuksen seurannan, raportoinnin, arvioinnin ja laadunhallinnan sekä tarvittaessa taloushallinnon. Toimimme tarvittaessa myös hankekumppanina.

 

Ota yhteyttä hankesuunnittelijoihimme!

Seminaarien ja yritystapahtumien järjestelyt

Hoidamme organisaationne tarpeiden mukaisesti yritystapahtumien ja seminaarien järjestelyt. Täydenpalvelun konseptiimme kuuluvat muun muassa tilaisuuden sisällön ja toteutuksen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa, tilaisuuden markkinointi, tilavarauksien tekeminen, tarjoilujen tilaaminen, juontajan, luennoitsijoiden ja kouluttajien järjestäminen, ilmoittautumisten ja palautteen kerääminen sekä palautteen raportointi asiakkaalle.

Kysy tarjous, tehdään yhdessä ikimuistoinen tapahtuma!

Täydennyskoulutukset

Työntekijän kouluttautuminen lisää osaamista ja osaava henkilöstö hyödyttää koko organisaatiota. Osaamisvaatimukset muuttuvat ja niihin voi vastata parhaiten kouluttautumalla. Työnteon sujuvoittaminen koulutuksissa opitun avulla luo työyhteisöön positiivista kierrettä. Tarjoamme paljon erilaisia lyhyitä ja pitkäkestoisia koulutuksia.  

 

Tutustu koulutustarjontaamme!

Tilauskoulutukset

Suunnittelemme ja toteutamme koulutustarpeitanne vastaavia koulutuksia. Käytössämme on Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston osaava henkilöstö sekä laaja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto. Osaaminen lisää tuottavuutta – tervetuloa osaajien joukkoon!

 Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava koulutus.

Ratkaisuja organisaatioiden kehittämiseen

Kuuntelemme asiakastamme. Tarjoamme organisaatioille ja yrityksille asiakaslähtöisiä palveluja, joiden tukemana ne voivat päästä tavoitteisiinsa. Oli sitten kysymys henkilöstön osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnin edistämisestä, toimintakulttuurin muutoksesta tai vaikkapa tuotteiden innovoinnista, meillä on kokemusta ja osaamista, johon voit luottaa.

Johtamisen ja organisaatioiden toimintakulttuurin kehittäminen

Yritysten, organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintakulttuuri on usein jatkuvan muutoksen pyörteissä. Autamme näkemään toimintanne vahvuudet ja kehittymishaasteet, joiden pohjalta rakentuu yhteinen näkemys muutoksen suunnasta. Yhteinen työskentelymme antaa valmiuksia muutokseen ja ensimmäisten askeleiden ottamiseen. Tuemme myös uusien käytänteiden vakiinnuttamista organisaationne arkeen. 

 

Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen asiakaslähtöisesti

Autamme yrityksiä ideoimaan ja innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita erilaisia asiakaskuuntelumenetelmiä hyödyntäen. Usein kysymys on myös olemassa olevien tuotteiden kehittämisestä entistä paremmin asiakkaita palveleviksi. Asiantuntijuutemme poimii yrityksenne parhaimmat ideat ja toimintamallit kehittämistyön perustaksi. Työskentelymenetelmämme antavat organisaatiollenne työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voitte kehittää tuotteittanne asiakaslähtöisemmin itsenäisesti jatkossakin. Räätälöimme toteutuksen keston ja sisällön yrityksenne tarpeiden mukaisesti. 

Kysy tarjousta erilaisista vaihtoehdoista. 


Tentin valvonta

Opetushallinnon tutkinnon tenttiminen AIKOPAssa 

Ohjeet OPH:n sivuilla

Yhteystiedot 
Koulutussihteeri Seija Höijer, puh. 040 568 3807, seija.hoijer(at)oulu.fi

 

Toisen korkeakoulun opiskelijan tenttiminen AIKOPAssa

Toimintaohjeet

1. Sovi etätenttimisestä oman korkeakoulusi kanssa. 
2. Ota yhteyttä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn koulutussihteeriin (yhteystiedot sivun alalaidassa). 
3. Koulutussihteeri järjestää tenttitilan ja valvonnan. 
4. Oma korkeakoulusi lähettää tenttikysymykset ja mahdolliset omat tenttiohjeet koulutussihteerille. 
5. Suorita tenttimaksu sähköpostitse saamiesi ohjeiden mukaisesti 
6. Koulutussihteeri huolehtii tentin jälkeen tenttivastauksen ja muun materiaalin palauttamisesta opiskelijan omaan korkeakouluun. 

Maksu 

• tenttimaksu on 40 € (sis. alv 24 %) 
• kun ilmoittaudut tenttiin, koulutussihteeri lähettää sähköpostitse ohjeistuksen tenttimaksun suorittamista varten. 
• maksu sisältää tenttikysymysten vastaanoton lähettävältä korkeakoululta, tentin valvonnan, vastauksen palauttamisen lähettäneeseen korkeakouluun sekä muut tarvittavat järjestelyt 

Yhteystiedot
 

Koulutussihteeri Seija Höijer, puh. 040 568 3807, seija.hoijer(at)oulu.fi