Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus alkaa 2021

26.8.2020

Varhaiskasvatuksen opettajien monimuotokoulutus alkaa syksyllä 2021. Hakeutuminen koulutukseen on mahdollista yhteishaussa 17.–31.3.2021.

Peikkokivi.jpgkuvituskuva

Opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon monimuotototeutuksena, jossa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut tai työssäoppimisjaksot. Uusi monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun osittain varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella.

Näillä näkymin valintaperusteet ovat:

  • kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin, muu toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksesta
  • 9 kk yhtäjaksoista työkokemusta varhaiskasvatuksesta; lastenhoitajan, lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä
  • yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Jos sinulla ei ole vielä vaadittavia perusopintoja (25 op) suoritettuna, voit tutustua avoimien yliopistojen opintotarjontaan. Opinnot tulee olla suoritettuna siten, että todistus on mahdollista toimittaa 3.5.2021 mennessä.


Hakua varten ehtii vielä suorittaa alan perusopintoja, sillä useat avoimet yliopistot järjestävät kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopintoja, joihin ilmoittautumisaika on parhaillaan meneillään.

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti pulaa, ja monilla alueilla tilanne on jopa kriittinen. Avoinna oleviin paikkoihin on vaikea löytää päteviä hakijoita, ja tehtävissä työskentelee satoja epäpäteviä. Esimerkiksi Kainuussa varhaiskasvatuksen opettajien tarve lähivuosina on kymmeniä. Vuonna 2030 uudistuva päiväkodin henkilöstömitoitus lisää varhaiskasvatuksen opettajapulaa entisestään. Uuden mitoituksen mukaan kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla on oltava vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutushankkeelle 3,2 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen tukea. Koulutusta koordinoi Oulun yliopisto ja sen toteutuksessa ja suunnittelussa ovat mukana kaikki muut Suomessa varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta tuottavat yliopistot: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Koulutushanke verkossa: www.tuhatplus.fi